Kurs ratownictwa wodnego

W dniach 20 – 22 lutego 2015 roku Komenda Powiatowa PSP w Sztumie przeprowadziła specjalistyczne szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Do szkolenia przystąpiło 20 druhów OSP z terenu powiatu sztumskiego.

24 – godzinny kurs przeprowadzono zgodnie z obowiązującym „Systemem szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP z dnia 11 maja 2006 r. Kursy w zakresie ratownictwa wodno – lodowego cieszył się dużym zainteresowaniem wśród Ochotników, przede wszystkim ze względu na ciekawe ćwiczenia praktyczne, podczas których prezentowane są różne warianty i rozwiązania ratownicze. Dodatkowo pozyskana wiedza w zakresie działań przeciwpowodziowych stanie się podstawą podczas prowadzenia akcji powodziowych.

Podczas szkolenia szczegółowo omawiane były następujące zagadnienia:

–           sprzęt ratownictwa wodnego – rodzaje i budowa łodzi ratowniczych, sprzęt bosmański i ratowniczy,

–           działania ratownicze na lodzie – rodzaje sprzętu i zabezpieczeń, bezpieczeństwo poruszania się po lodzie, techniki wydobywania poszkodowanych z przerębli,

–           konstrukcja budowli ochronnych i przyczyny awarii – rodzaje budowli ochronnych, urządzeń hydrotechnicznych i ich zastosowanie, konstrukcja wałów,

–           działania ratownicze i zabezpieczające – metody ochrony wałów, ewakuacja ludzi i zwierząt, rozpoznawanie uszkodzeń budowli ochronnych,

–           udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom – zasady bezpiecznego podejmowania z wody ludzi i zwierząt, zastosowanie sprzętu bosmańskiego i ratowniczego,

–           działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią – ewakuacja osób i zwierząt z terenów objętych powodzią, znaki umowne, akcje humanitarne na ternie powodziowym,

–           usuwanie skutków powodzi – zasady wypompowywania wody z zalanych obiektów, rodzaje zagrożeń epidemiologicznych.

Część praktyczna kursu prowadzona była na zamarzniętym jeziorze w m. Tulice, natomiast wykłady odbywały się na sali szkoleniowej KP PSP w Sztumie.

Organizatorem szkolenia był Naczelnik Wydziału Operacyjno – Kontrolno – Rozpoznawczego KP PSP Sztum – kpt. Wojciech Frąckowiak.

Po zakończonej teorii i praktyce wszyscy druhowie przystąpili do obowiązkowego egzaminu sprawdzającego, który dla wszystkich uczestników kursu zakończył się pomyślnie.

Słuchaczom gratulujemy ukończenia kursu i życzymy dalszego poszerzania wiedzy z dziedziny pożarniczej.

Źródło: PSP Sztum

 

Źródło: www.TVRegionalna24.pl